26 augustus en 2 september
Gratis proefles in Eemnes

31 augustus en 7 september
Gratis proefles in Leusden

Vanaf 2 september
Lessen starten weer in Leusden en Eemnes

14 september 2019
Chineng Qigong XL – Soest

15 september 2019
Inspiratiefestival Amersfoort

28 september 2019
Basiscursus Chi Neng Qigong compact

12 oktober 2019
Chineng Qigong XL – Soest

26 oktober 2019
Basiscursus Chi Neng Qigong compact

16 november 2019
Chineng Qigong XL – Soest

23 november 2019
Basiscursus Chi Neng Qigong compact

14 december 2019
Chineng Qigong XL – Soest

Share This