Disclaimer

 
De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door Puur Vitabalans. Ook kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegevens op deze site. Alle inhoud van de pagina’s is eigendom van Puur Vitabalans. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puur Vitabalans.
 
Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie. Gegevens op deze site zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Er wordt ook geen aansprakelijkheid aanvaard voor informatie op externe sites waarnaar wordt verwezen.
 
© Puur Vitabalans 2013 – 2018